शॉप्स - ऑफीस - शो-रूम्स विकणे आहे

अ. नं . दिनांक लोकेशन टाईप स्केफूट मजला नविन / रिसेल पजेशन रेट
०१ मे २०१९ शरणपूर रोड, राजीव गांधी समोर ऑफिस १४० पहिला रिसेल Ready 13.L
०२ मे २०१९ मते नर्सरी रोड, गंगापुर रोड शॉप ३२० तळ रिसेल Ready 66.L
०३ मे २०१९ होलाराम कॉलनी शॉप - पाणी WC ४१७ तळ रिसेल Ready 70.L
०४ मे २०१९ डोंगरे वस्तीगृह समोर, गंगापुर रोड शॉप ३१० तळ रिसेल Ready 55.L