प्रॉपर्टी भाड्याने देणे आहे

अ. नं . टाईप स्केफूट लोकेशन मजला मासीक डिपॉझीट फर्निचर
०१ 1BHK Flat 700 नवश्या गणपती, आनंदवल्ली , दुसरा 8500 /- 50,000 /- सोफा, बेड
०२ 2BHK Flat 1050 सिरीन मेडोज, गंगापुर रोड, तिसरा 10, 500 -/ 50,000 -/ किचन ट्रॉली
०३ 3 BHK Flat 1300 S.S.K हॉटेल समोर , तिडके कॉलनी तिसरा 13,500-/ 70,000/- किचन ट्रॉली करून देणार
०४ 1BHK Flat 700 विध्याविकास सर्कल, गंगापुर रोड , पहीला 18,000 -/ 1. Lakh फुल फर्निचर
०५ 3BHK Flat 1600 महात्मानगर पाचवा 18,000 -/ 70, 000-/ किचन ट्रॉली
०६ 1RK Flat 400 नरसिंहनगर जवळ, गंगापुर रोड तळ 6,000 -/ 30, 000-/ किचन ट्रॉली
०७ शॉप 425 होलाराम कॉलनी तळ 22,000 -/ 1. Lakh W.C. पाणी
०८ शॉप 325 आनंदवल्ली, गंगापुर रोड फ्रंट तळ 25,000 -/ 1. Lakh W.C. पाणी
०९ ऑफीस 2200 कॉलेजरोड तिसरा 65 / Sqft 3. Lakh फुल फर्निचर
१० 1BHK Flat 600 डिसुजा कॉलनी, गंगापुर रोड दुसरा 10,000 -/ 50, 000-/ फुल फर्निचर
११ 4BHK Flat 1800 गंगापुर रोड फ्रंट आठवा 30,000 -/ 1. Lakh फुल फर्निचर
१२ ऑफीस 450 ऋषी नगर, कॉलेजरोड तळ 16, 000-/ 50, 0000-/ फुल फर्निचर
१३ 4 BHK बंगला 3500 राजीव नगर, आग्रा रोड तळ 30, 000-/ 2. Lakh फुल फर्निचर